Om Swastiastu,

Selamat Hari Raya Nyepi

Tahun Baru Saka

1939